VÅRT FÖRETAG

Vi är vad vi erbjuder: den bästa tjänsten. Från vår start har vi vuxit som en professionell grupp ytterst specialiserad där vårt  gemensamt mål är att ge maximal kvalitet till alla av våra kunder.
firma

HISTORIK

Manzanares Advokater grundades för 15 år sedan och från början har vi fortsätt  samma vägg för expansion och tillväxt. Detta har gjort att vi idag är ledare av branschen, genom att utöka vår räckvidd och olika tjänster.

Idag har vi olika kontor och lokala partners i Spanien, Storbritanien, Bulgarien, Marocko, Italien och Turkiet, som anpassar sig till varje kund. Firman är en internationell ledare inom kvalitet, soliditet och väl specialiserad i alla tjänster som vi erbjuder.
Historia

TEAMET

Vår bolag är mer än advokatbyrå. Alla advokater som arbetar hos Manzanares har gått igenom en sträng urvalsprocess, där vi har valt de mest kvalificerade och kompetenta advokaterna och de mest  lämpliga för att bygga upp ett företag med tjänster av högsta kvalitet.

Var och en av Manzanares Advokater får en kontinuerlig utbildning inom sitt område, för att främja den högsta kvalitet och för att  upprätthålla företagets värderingar. Equipo humano

GEOGRAFISKT LÄGE

Effektiviteten och kvaliteten av tjänsterna är kopplade till kundens intressen. Därför  grundar sig vårt system inte på att internationalisera tjänsterna av en grupp av spanska advokater, utan att skapa en internationell advokatbyrå av lokala advokater, som känner till de juridiska särdragen inom varje område.

Den lokala kundskapen är den första värde som vi erbjuder våra kunder. För att försäkra oss om den, har vi gjort en geogarfisk diversifiering som inte bara upptar de mer traditionella delarna av Spaniens kust som Marbella, men även öppnandet av kontor inne i landet som till exempel i Alhaurin el Grande.

Vår expansion har nått till Lander som Bulgarien, Brasilien, Marocko, Italien, England och Turkiet, mer specifikt i städerna : Sofia, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Tanger, Bari och Istanbul.
Implantacion geografica

VÄRDERINGAR

  • SJÄLVSTÄNDIGHET OCH LOJALITET
  • FÖRTROENDE
  • KONSTANT INFORMATION
  • LOKAL KUNSKAP
  • KVALITET AV TJÄNSTERNA
  • STYRKA SOM FÖRETAG

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH LOJALITET

Vår tjänst av juridisk rådgivning är fullständigt självtändig och garanterar den högsta lojalitet till våra kunder, inte bara för att skydda deras interesser uder alla omständigheterna, utan även att överstiga deras förväntningar.

Manzanares advokater är en internationell advokarbyrå som är specialiserat för kunder,som i allmänhet är bosatta utomlands, de kan lägga sitt förtroende hos oss i trygg förvissning om att de är hos de bästa professionella.

FÖRTROENDE

Förtroendet är en viktig faktor i  förhållande mellan kunden och advokaten. Dessutom, förtroendets värde ligger inte bara i att vinna det utan också i att behålla det. För att kunna göra det måste man alltid ge bästa service. För Manzanares, din förtroende är vår största tillgång.

KONSTANT INFORMATION

Manzanares sätter alltid ett tydligt engagemang för sina kunder: Hålla dem underrättade omedelbart, vanligen och viktigast, skriftlig. På den här sättet, kan vi garantera en tydlig förståelse under hela rådgivningsprocessen och lugna i våra kunder.

LOKAL KUNSKAP

De gällande lagarna och förordningarna varierar från ett lokal/område till ett annat. Därför är det väldig viktigt att ha djup och fast lokal kunskap, vilket underlättar den korrekta andvändningen av de juridiska villkoren. Manzanares har välrenommerande advokater inom alla sina verksamhetsområden, vilket bygger upp internationell firma med lokala advokater. Vår professionella team har stor erfarenhet och direkt kontakt med de lokala myndigheterna.

KVALITET AV TJÄNSTERNA

Snabbheten, konstansen, professionaliteten, specialiseringen och ett konstant lärande garanterar den högsta kvalitet i alla tjänster som vi erbjuder. Dessutom, har Manzanares Advokater en kundtjänstavdelning vars engagemang är att tillfredställa alla kunders behov, därför pratar de ert språk och  erbjuder de lösningar som behövs så fort så möjligt.

STYRKA SOM FÖRETAG

Stabilitet byggs varje dag i ett företag, detta börjar med en bra kvalificerade team och med en geografisk närvaro där våra kunder är. Dessutom förstärkas den här styrkan med varje uppdrag som slutar tillfredsställande, upprätthållandet av förtroendet som våra kunder ger oss och bygger på värden som oberoende och lojalitet, vilket är grundläggande för att kunna ge den bästa service.

KVALIFIKATIONER

ADVOKATSAMFUND

Manzanares har ackreditering som regleras från spanska och europeiska lagarpå så vis att såväl  våra experter som våra partner, är medlemmar av följande institutioner:
Malaga Bar Association

Malaga Bar Association

Official Society of Economists of Malaga

Official Society of Economists of Malaga

RÅD

Samtidigt, dessa advokatsamfunder är tillskrivna till följande råd:
General Council of Spanish Lawyers

General Council of Spanish Lawyers

General Council of Spanish Societies of Economists

General Council of Spanish Societies of Economists

Council of Bars and Law Societies of Europe

Council of Bars and Law Societies of Europe

YRKESORGANISATIONER

Vårt företag är anslutna till följande Yrkesorganisationer:
British Spanish Law Association

British Spanish Law Association

Professional Association of Accountants and Tax Professionals of Spain

Professional Association of Accountants and Tax Professionals of Spain