FÖRSÄLJNING OCH AVBOKNINGSPOLICY

<Tillbaka

Alla medel inbetalade till MNZ kundmedelskonto kommer att användas till det tidigare överenskomna ändamålet.

Alla begäran om återbetalning/avbokning måste göras via e-mail till: marbella@manzanaresinternational.com.

Eftersom pengarna sätts in på klientmedelskonto är det beroende på avtal olika villkor, dessa definieras i de tidigare överenskommelserna med kunden eller mellan kunden och en tredje person eller företag.

Det är möjligt att återbetalning/avbokning inte kan göras om parterna har kommit överens om annat.

Om man inte är överens om denna återbetalning/avbokning kan MNZ sätta in pengarna hos en spansk Notarius Publicus bankkonto tills man hittar en lösning eller en laga dom avkunnas.

Eftersom pengarna går till till ett klientmedelskonto ska alla bankens avgifter betalas av inbetalaren/kunden.